Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2017

Ký sinh trùng thực hành : \b dùng cho đào tạo cử nhân xét nghiệm

Xử lý số tín hiệu. Tập 2

Ký sinh trùng : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa

Những công nghệ viễn thông hiện đại

Kỹ thuật điện : đã được Hội đồng môn học Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật

Surgical Treatment of Hemorrhoids

Therapeutic Resistance to Anti-Hormonal Drugs in Breast Cancer

Transanal Stapling Techniques for Anorectal Prolapse

Targeted Regulatory Writing Techniques: Clinical Documents for Drugs and Biologics

Treasure Your Exceptions

Xác lập cơ sở khoa học cho việc phòng tránh lũ lụt và tìm kiếm cứu nạn bằng tích hợp công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý vùng đồng bằng Thừa Thiên Huế : Luận án TS. Khoa học Môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 15

Quản lý chất lượng dạy học lâm sàng cho điều dưỡng viên trình độ đại học tại các trường Đại Học Y Việt Nam : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

Quản lý đội ngũ giảng viên ở các trường đại học tư thục Việt Nam trong bối cảnh hiện nay : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

Hoàn thiện chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay : Luận án TS. Quản lý giáo dục : 62 14 05 01

Dược học cổ truyền : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học

Thực tiễn thi hành pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh

Mặt khách quan của các tội xâm phạm sở hữu trong Luật hình sự Việt Nam.

Điều tra mức độ ô nhiễm Mangan tại một số khu vực thuộc đồng bằng sông Hồng : Đề tài NCKH. QT.09.64

Chuyện bà dì