Bài đăng

Khảo sát và chế tạo màng mỏng nano ZnO bằng phương pháp solgel định hướng ứng dụng trong bộ nhớ sắt điện

Nghiên cứu chế tạo thiết bị la bàn điện tử dựa trên vật liệu multiferroics cấu trúc micro-nano : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn bảo mật cho dữ liệu đám mây : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103

Nghiên cứu thiết kế và cố định ADN đầu dò ứng dụng trong cảm biến ADN định hướng phát hiện vi khuẩn Streptococcus suis gây bệnh viêm màng não : Luận văn ThS. Công nghệ Nano Sinh học: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học Sinh học 11, Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Hóa học): 60140111

Xây dựng website học trực tuyến để tổ chức học tập theo mô hình học tập đảo ngược Chương II - Cấu trúc của tế bào, Sinh học 10 trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Sinh học): 60140111