Bài đăng

Therapeutic Resistance to Anti-Hormonal Drugs in Breast Cancer

Transanal Stapling Techniques for Anorectal Prolapse

Targeted Regulatory Writing Techniques: Clinical Documents for Drugs and Biologics

Treasure Your Exceptions

Xác lập cơ sở khoa học cho việc phòng tránh lũ lụt và tìm kiếm cứu nạn bằng tích hợp công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý vùng đồng bằng Thừa Thiên Huế : Luận án TS. Khoa học Môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 15

Quản lý chất lượng dạy học lâm sàng cho điều dưỡng viên trình độ đại học tại các trường Đại Học Y Việt Nam : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01