Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2017

Robot - thế giới công nghệ cao của bạn

Kĩ thuật điện tử số

Dược lâm sàng - Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị. Tập 2, Sử dụng thuốc trong điều trị

Bài giảng Nhi khoa. Tập 2

Xử lý tín hiệu và lọc số. Tập 2

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát đặc trưng của vi thấu kính trên cơ sở màng micro-nano SU-8 ứng dụng trong hệ thống quang MEMS/NEMS

Khảo sát và chế tạo màng mỏng nano ZnO bằng phương pháp solgel định hướng ứng dụng trong bộ nhớ sắt điện

Nghiên cứu chế tạo thiết bị la bàn điện tử dựa trên vật liệu multiferroics cấu trúc micro-nano : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn bảo mật cho dữ liệu đám mây : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103

Nghiên cứu thiết kế và cố định ADN đầu dò ứng dụng trong cảm biến ADN định hướng phát hiện vi khuẩn Streptococcus suis gây bệnh viêm màng não : Luận văn ThS. Công nghệ Nano Sinh học: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học Sinh học 11, Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Hóa học): 60140111

Xây dựng website học trực tuyến để tổ chức học tập theo mô hình học tập đảo ngược Chương II - Cấu trúc của tế bào, Sinh học 10 trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Sinh học): 60140111

Dạy học phương trình vô tỷ ở trường Trung học Phổ thông theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề

Quản lí hoạt động của tổ chuyên môn tại trường Trung học phổ thông Tân Trào, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60140114

Quản lí sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường trung học phổ thông huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60140114

A study on corporate social responsibility of Vietnamese Corporations (Nghiên cứu về trách nhiệm xã hội của Tổng Công ty Việt Nam) : Luận văn ThS.Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Business strategy for consumer lending of HSBC : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05

Private equity investment: Framework and prospect for Vietnam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

Improving service quality. The case of United Insurance Company = Nâng cao chất lượng dịch vụ trượng hợp của công ty bảo hiểm liên hiệp. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Formulating business strategy for Colliers International in Vietnam market = Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Colliers International tại thị trường Việt Nam. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05